Përse Bukowski mendonte se të gjitha femrat janë të njëjta?

Ekziston gjithnjë një femër që të shpëton nga një tjetër dhe ndërsa ajo të shpëton, bëhet gati të të shkatërrojë. Prandaj të gjitha femrat janë të njëjta, e vetëm pamja e tyre ndryshon!Henry Charles Bukowski