URREJTJA!

Të urresh një person të caktuar nuk është nga tiparet e besimtarit, ashtu siç nuk përkon me natyrën e pastër të njeriut. Në fakt, urrejtja e orientuar tek një person është një sëmundje e zemrës. Thotë profeti Muhamed a.s:”Bëni kujdes …

Lexo më shumë